Date completed : 1 December 2018 Duration : 3 Weeks
Rowena Doughty

Description: The map measures 240cm x 220cm and is made up of 10 separate sections of woven paper adhered to make one large single sheet. The paper was in a very fragile condition with the thick linen backing detaching. The media is a combination of printed and hand drawn pigment (Red, Green and Blue), iron gall ink and pencil.

Treatment: In order to remove the backing the sections were slightly humidified using SCMC in a casing of bondina allowing the fragments to be put in place prior to a temporarily re-moistable tissue facing being applied to allow removal of the backing, washing, Calcium Phytate and de-acidification of the sections.

A new cotton linen backing was prepared lined with a woven GM 80gsm paper, the face of the plan was supported with an RK00 tissue and adhered with wheat starch paste adhesive.

At the first consultation with the archivist, it was decided that the plan was only to be partly assembled in two sections. A slight overlap of lining has been placed at both ends should the map need to assembled in full in the future.

 

Disgrifiad: Mae’r map yn mesur 240cm x 220cm ac wedi ei greu o 10 darn o bapur i greu un ddalen sengl fawr. Mae’r papur yn fregus iawn ac yn cael ei ddal mewn lle gan liain drwchus, mae’n cynnwys pigment (Coch, Gwyrdd a Glas), inc a phensil.

Triniaeth: I ganiatáu atgyweirio’r papur roedd rhaid ei gryfhau. Yn gyntaf gwlychwyd ychydig o’r papur gan ddefnyddio SCMC, roedd hyn yn caniatáu i’r darnau bach gael eu rhoi yn ôl yn eu lle cywir cyn eu diogelu dros dro gyda phapur sidan. Ar ôl tynnu’r lliain o’r cefn golchwyd y papur mewn dŵr, ei drin gyda Chalsiwm Phytate a Chalsiwm Bicarbonate cyn ei atgyweirio gan ei leinio gyda lliain newydd, phapur wedi ei wehyddu GM 80gsm a phapur sidan RK00 ar y wyneb ar cwbl wedi ei lynu gyda phast. 

Penderfynwyd yn yr ymgynghoriad cyntaf â’r archifydd bod y cynllun ddim am gael ei ail osod fel un darn mawr.Gadawyd y cynllun mewn dau ran.  Gosodwyd leinin ar bob pen y map ar gyfer cyd osod y map yn y dyfodol.

Penrhyn Estate Collection, Map. Casgliad Ystâd Penrhyn, Map.
Penrhyn Estate Collection, Map. Casgliad Ystâd Penrhyn, Map.
Penrhyn Estate Collection, Map. Casgliad Ystâd Penrhyn, Map.
Penrhyn Estate Collection, Map. Casgliad Ystâd Penrhyn, Map.
Penrhyn Estate Collection, Map. Casgliad Ystâd Penrhyn, Map.
Penrhyn Estate Collection, Map. Casgliad Ystâd Penrhyn, Map.
Penrhyn Estate Collection, Map. Casgliad Ystâd Penrhyn, Map.
Penrhyn Estate Collection, Map. Casgliad Ystâd Penrhyn, Map.
Penrhyn Estate Collection, Map. Casgliad Ystâd Penrhyn, Map.
Penrhyn Estate Collection, Map. Casgliad Ystâd Penrhyn, Map.

Are you an Accredited conservator?

Submit a request form and build your Upgraded Listing
Submit Request