Date completed : 1 December 2020 Duration : 8 Weeks
Rowena Doughty

Condition: The collection consisted of mostly tracings, linen drawings and Diazotypes. The tracings had suffered the worst of the mechanical damage and as a result were unidentifiable in their current condition and an approx. count of 11 were identified at this stage. 

Treatment: The tracing bundle was gently opened using the ultrasonic humidifier and all fragments were identified and sorted. Each plan was gently humidified before being adhered back in place on to a double support of spider tissue using a WSP 10% and SCMC 1% 95:05 adhesive. Before encapsulation each plan was photographed. A folder was made for the plans to be stored according to format. Within the tracing bundle 19 plans were eventually identified.

 

Cyflwr: Roedd y casgliad yn cynnwys bwndel o bapur dargopïo, lluniadau lliain a Diazoteipiau. Y bwndel papur dargopïo oedd yn dangos y difrod mecanyddol gwaethaf, roedd yn amhosib eu hagor gan eu bod yn fregus iawn. Yn eu cyflwr presennol nodwyd 11 cynllun yn y bwndel.

Triniaeth: Agorwyd y bwndel papur dargopïo gan ddefnyddio’r lleithydd uwchsain ac yna rhoddwyd trefn i’r holl ddarnau. Gwlychwyd pob cynllun, cyn eu glynu yn ôl i’w lle ar gefndir dwbl o bapur pry cop gan ddefnyddio glud WSP 10% ac SCMC 1% 95:05. Tynnwyd llun o bob cynllun cyn eu mewngapsiwleiddio.  Gwnaed  ffolder i gadw’r cynlluniau a’u cadw yn ôl eu fformat. O’r bwndel gwreiddiol o 11 cynllun darganfuwyd bod yna 19 cynllun. 

Rhyl Steam Preservation Trust.
Rhyl Steam Preservation Trust.
Rhyl Steam Preservation Trust.
Rhyl Steam Preservation Trust.
Rhyl Steam Preservation Trust.
Rhyl Steam Preservation Trust.
Rhyl Steam Preservation Trust.
Rhyl Steam Preservation Trust.
Rhyl Steam Preservation Trust.
Rhyl Steam Preservation Trust.

Are you an Accredited conservator?

Submit a request form and build your Upgraded Listing
Submit Request